Metalowe towary konsumpcyjne są światowymi rekordzistami gospodarki recyklingowej. Utylizacja powoduje, że złom stali i aluminium staje się wysokiej jakości surowcami wtórnymi. Recykling ma pozytywny wpływ na środowisko i chroni naturalne zasoby surowców. Efektywne pod względem zasobów i energii wykorzystanie złomu w odlewniach i stalowniach jest ważnym tematem w inżynierii metalurgicznej. Najpierw piec, a potem nowy start. Pralki i samochody, rowery i puszki po napojach, szyny i mosty zamkniętych linii kolejowych – pod koniec ich życia wszystkie odradzają się jako dobra konsumpcyjne. W tym odrodzeniu przez ogień stal i aluminium są rozdzielane według rodzaju. Topienia w zakładach recyklingu metali, hutach stali i aluminium oraz odlewniach przekształcają złom w wysokiej jakości surowiec wtórny. Niemniej ważna rolę spełnia złom platyny. O skupie platyny dowiesz się na https://zlomskup.eu/skup-platyny. Platyna jest chętnie wybieranym surowcem w przemyśle chemicznym, włókienniczym, dentystyce, elektronice, motoryzacji i jubilerstwie. Nic dziwnego, że jej cena z każdym sezonem rośnie, a profesjonalne skupy przyjmują złom platyny. Używana jest ona przy syntezie amoniaku jako katalizator lub do wyrobu naczyń laboratoryjnych. Perfekcyjnie sprawdza się przy sporządzaniu dysz termoelementów, elektrod, styków, części niemagnetycznych, końcówek piorunochronów, igieł iniekcyjnych i końcówek przyrządów chirurgicznych. Skup złomu daje platynie nowe życie, podobnie jak węglikom spiekanym. Dużym powodzeniem cieszy się skup metali rzadkich.